Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Światowe dziedzictwo geologiczne
Efekt kształcenia:
Ma wiedze w zakresie zagadnień, geologii i geomorfologii obiektów przyrody nieożywionej
Powiązania z EKK:
  • TR2A_W02
    Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy turystyką i rekreacją, a naukami społecznymi, przyrodniczymi, rolniczymi oraz naukami o zdrowiu i kulturze fizycznej