Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Światowe dziedzictwo geologiczne
Efekt kształcenia:
Zna najważniejsze obiekty geologiczne na świecie
Powiązania z EKK:
  • TR2A_W02
    Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy turystyką i rekreacją, a naukami społecznymi, przyrodniczymi, rolniczymi oraz naukami o zdrowiu i kulturze fizycznej
  • TR2A_W08
    Posiada szczegółową wiedzę o zasadach tworzenia produktu turystycznego