Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Światowe dziedzictwo geologiczne
Efekt kształcenia:
Potrafi przeprowadzić waloryzację obiektów przyrody nieożywionej pod kontem ich znaczenia naukowego
Powiązania z EKK:
  • TR2A_U05
    Potrafi przeprowadzać analizy opłacalności ekonomicznej różnorodnych przedsięwzięć dla turystyki i jej otoczenia
  • TR2A_U07
    Posiada umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wraz z pogłębioną oceną zjawisk turystycznych i doborem metody badawczej