Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Światowe dziedzictwo geologiczne
Efekt kształcenia:
Potrafi wskazać problemy ochrony przyrody nieożywionej
Powiązania z EKK:
  • TR2A_U06
    Potrafi przewidywać możliwe zagrożenia i oceniać ich ryzyko w usługach turystycznych