Dane EK modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Światowe dziedzictwo geologiczne
Efekt kształcenia:
Świadomie postrzega wartość przyrody nieożywionej
Powiązania z EKK:
  • TR2A_K03
    potrafi określać priorytety w podejmowaniu przedsięwzięć w turystyce i jej otoczeniu
  • TR2A_K07
    zna zagrożenia stojące przed branżą turystyczną XXI wieku
  • TR2A_K08
    ma świadomość specjalnych potrzeb związanych z uprawianiem turystyki i rozwojem gospodarki