Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geoparki
Efekt kształcenia:
Potrafi zaprojektować geopark
Powiązania z EKK:
  • TR2A_U03
    Potrafi zarządzać produktem turystycznym w tym wykorzystując nowe technologie informatyczne
  • TR2A_U07
    Posiada umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wraz z pogłębioną oceną zjawisk turystycznych i doborem metody badawczej
  • TR2A_U09
    Posiada pogłębioną umiejętność tworzenia raportów pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym, uznawanym za podstawowy dla studiowania nauk o turystyce