Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Introduction to ceramic coatings (Prof. T. Troczyński)
Efekt kształcenia:
students will be able to: propose techniques for coatings evaluation, initiate research on new coating techniques, rapidly engage in studying / developing ceramic coatings methods and processes well beyond this course.
Powiązania z EKK:
 • CB1A_U06
  ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i innych
 • CE1A_U01
  posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne
 • TC2A_U13
  potrafi zaprojektować i wytworzyć wyrób ceramiczny o określonych parametrach użytkowych
 • IM2A_U11
  Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów
 • TC1A_U16
  ma umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz umiejętność samokształcenia się
 • IM1A_U14
  Posiada umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania i przetwórstwa materiałów