Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Festiwale świata
Efekt kształcenia:
Zna i potrafi objaśnić zależności pomiędzy świętowaniem a religią, tradycją i jedzeniem
Powiązania z EKK:
  • TR2A_W02
    Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy turystyką i rekreacją, a naukami społecznymi, przyrodniczymi, rolniczymi oraz naukami o zdrowiu i kulturze fizycznej