Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Festiwale świata
Efekt kształcenia:
Zna zagrożenia i zasady organizowania festiwali w różnych częściach świata
Powiązania z EKK:
  • TR2A_K05
    umie opracować koncepcję i wdrożyć przedsięwzięcie dla turystyki o znacznym zasięgu
  • TR2A_K07
    zna zagrożenia stojące przed branżą turystyczną XXI wieku