Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Festiwale świata
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie znaczenie festiwali jako atrakcji turystycznej i promocji regionu
Powiązania z EKK:
  • TR2A_K04
    potrafi kierować przygotowywaniem projektów społecznych dla turystyki i oceniać ich skutki społeczne
  • TR2A_K08
    ma świadomość specjalnych potrzeb związanych z uprawianiem turystyki i rozwojem gospodarki