Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie projektami unijnymi
Efekt kształcenia:
Zna mechanizmy przygotowania i realizacji projektów europejskich
Powiązania z EKK:
  • TR2A_W11
    Posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa turystycznego w warunkach gospodarki rynkowej
  • TR2A_W12
    Zna zasady i regulacje prawne prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce, rekreacji i usługach czasu wolnego
  • TR2A_W15
    Posiada pogłębioną wiedzę o najnowszych metodach planowania, organizacji i zarządzania w przemyśle turystycznym