Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie projektami unijnymi
Efekt kształcenia:
Potrafi przygotować wniosek o dofinansowanie wybranego projektu z zakresu turystyki
Powiązania z EKK:
 • TR2A_U05
  Potrafi przeprowadzać analizy opłacalności ekonomicznej różnorodnych przedsięwzięć dla turystyki i jej otoczenia
 • TR2A_U07
  Posiada umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wraz z pogłębioną oceną zjawisk turystycznych i doborem metody badawczej
 • TR2A_U14
  Posiada umiejętność opracowania inżynierii finansowej dla różnych typów przedsięwzięć w turystyce, rekreacji i innych usługach czasu wolnego
 • TR2A_U16
  Potrafi wypowiadać się na specjalistyczne tematy zawodowe z zakresu turystyki i rekreacji wykorzystują terminologię stosowaną w zagadnieniach przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i prawnych