Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej
Efekt kształcenia:
Ma podstawowe wiadomości z zakresu otrzymywania i charakterystyki materiałów ceramicznych i szkła. Zna podstawowe wyroby ceramiczne i szklane oraz obszary ich zastosowań.
Powiązania z EKK:
  • TC1A_W07
    ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych
  • IM1A_W08
    Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod otrzymywania, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów oraz nanomateriałów ceramicznych i metalicznych
  • IM1A_W17
    Ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów