Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę związaną z istotą inżynierii materiałowej. Zna podstawowe założenia i metody związane z wytwarzaniem i zastosowaniem materiałów kompozytowych i nanokompozytowych.
Powiązania z EKK:
  • TC1A_W07
    ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych
  • IM1A_W08
    Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod otrzymywania, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów oraz nanomateriałów ceramicznych i metalicznych