Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Hydrogeologia
Efekt kształcenia:
Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie.
Powiązania z EKK:
  • GG1A_K04
    Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i górniczych na środowisko.
  • GG1A_K07
    Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej.