Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Hydrogeologia
Efekt kształcenia:
Potrafi przeprowadzić prostą interpretację wyników próbnego pompowania. Określa dopływ do urządzeń drenażowych, projektuje prace odwodnieniowe.
Powiązania z EKK:
 • GG1A_U01
  Potrafi wykorzystać poznany aparat matematyczny do opisu i analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych oraz wiedzę z zakresu probabilistyki do analizy danych doświadczalnych.
 • GG1A_U02
  Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz chemii, a także odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania charakterystycznych zadań z zakresu górnictwa i geologii.
 • GG1A_U13
  Potrafi wykonać podstawowe obliczenia i analizy parametrów hydrogeologicznych ośrodka skalnego i je zinterpretować.
 • GG1A_U14
  Stosuje podstawowe techniki i narzędzia informatyczne w zakresie nauk geologicznych i potrafi zastosować je w praktyce inżynierskiej.
 • GG1A_U15
  Potrafi ocenić przydatność standardowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa, a także wybrać oraz zastosować właściwą metodę i narzędzia.