Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przemysł paliwowo-energetyczny a ochrona środowiska
Efekt kształcenia:
Student umie pobrać i przeanalizować próbke powietrza atmosferycznego pod kątem zawartości lotnych związków organicznych, a także opracować wyniki.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U04
    Potrafi posługiwać się regułami ścisłego i logicznego myślenia, wykorzystując poznany aparat matematyczny do opisu i analizy podstawowych procesów przyrodniczych i technicznych, potrafi zastosować wiedze z zakresu probabilistyki do analizy danych doświadczalnych
  • EZ1A_U07
    Ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych