Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Poszukiwanie i udostępnienie złóż gazu ziemnego i wód termalnych
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę w zakresie podstaw prawnych poszukiwania i eksploatacji złóż gazu ziemnego i wód termalnych
Powiązania z EKK:
  • IS1A_W10
    ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień geofizyki
  • IS1A_W13
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu gospodarki wodnej, ochrony wód, zaopatrzenia w wodę oraz monitoringu wybranych komponentów środowiska