Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Organizacja i projektowanie prac geologicznych
Efekt kształcenia:
Zna zasady organizacji prac geologicznych
Powiązania z EKK:
 • GG2A_W04
  Ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań geologicznych z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi badawczych.
 • GG2A_W06
  Ma wiedzę w zakresie metodyki badań, poszukiwań i dokumentowania kopalin.
 • GG2A_W11
  Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa.
 • GG2A_W04
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu górnictwa i geologii a w szczególności wiertnictwa i geoinżynierii, gazownictwa ziemnego i otworowej eksploatacji złóż
 • GG2A_W06
  ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę w zakresie technologii wiertniczych i wiercenia otworów normalno i wielkośrednicowych różnego przeznaczenia
 • GG2A_W11
  ma niezbędną wiedzę z zakresu prawa geologicznego i górniczego, prawa wodnego oraz energetycznego i prawa gazowego jak również innych uwarunkowań pozatechnicznych niezbędnych w praktyce inżynierskiej