Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Gemmologia i kamienie szlachetne Polski
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania kamieni szlachetnych i ozdobnych
Powiązania z EKK:
  • TR2A_W02
    Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy turystyką i rekreacją, a naukami społecznymi, przyrodniczymi, rolniczymi oraz naukami o zdrowiu i kulturze fizycznej
  • TR2A_W10
    Posiada różnorodną wiedzę o roli i sposobach wykorzystania bazy materialnej i środków transportu w systemie turystycznym