Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Gemmologia i kamienie szlachetne Polski
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność wykorzystania miejsc występowania kamieni szlachetnych w Polsce dla celów turystycznych
Powiązania z EKK:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_U07
    Posiada umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wraz z pogłębioną oceną zjawisk turystycznych i doborem metody badawczej