Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Bezpieczeństwo techniczne
Efekt kształcenia:
Znajmość prawa z zakresu bezpieczeństwa produktu, stanwisk pracy, bezpieczeństwa budynków i ochrony środowiska.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W09
    posiada niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych
  • TC1A_W14
    ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
  • IM1A_W20
    Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów