Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Data mining
Efekt kształcenia:
Potrafi obliczyć i zinterpretować statystyki jednej zmiennej
Powiązania z EKK:
  • OS1A_U05
    Stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku.
  • OS1A_U15
    Potrafi planować i przeprowadzać symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.