Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Hydrogeologia regionalna
Efekt kształcenia:
Potrafi opracować krótką charakterystykę wybranego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych na podstawie dostępnych materiałów kartograficznych i literaturowych.
Powiązania z EKK:
  • GG1A_U05
    Potrafi opisać i przedstawić ewolucję oraz budowę geologiczną różnych regionów geologicznych.
  • GG1A_U09
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
  • GG1A_U17
    Potrafi identyfikować struktury geologiczne na mapach i przekrojach geologicznych jak również konstruować je na podstawie różnego typu danych, także z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.