Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Hydrogeologia regionalna
Efekt kształcenia:
Potrafi scharakteryzować zmienność regionalną wybranej własności hydrogeologicznej.
Powiązania z EKK:
 • GG1A_U01
  Potrafi wykorzystać poznany aparat matematyczny do opisu i analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych oraz wiedzę z zakresu probabilistyki do analizy danych doświadczalnych.
 • GG1A_U04
  Potrafi zaplanować i przeprowadzić obserwacje terenowe, prawidłowo je opisać, zlokalizować i na ich podstawie przedstawić budowę geologiczną terenu. Potrafi wykonać pomiary podstawowych parametrów struktur geologicznych i je zinterpretować.
 • GG1A_U09
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
 • GG1A_U13
  Potrafi wykonać podstawowe obliczenia i analizy parametrów hydrogeologicznych ośrodka skalnego i je zinterpretować.