Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Hydrogeologia regionalna
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę na temat obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących sporządzania regionalnych dokumentacji hydrogeologicznych.
Powiązania z EKK:
  • GG1A_W13
    Zna podstawy prawne oraz rozumie konieczność ochrony środowiska.
  • GG1A_W19
    Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu hydrogeologii i hydrologii oraz hydrogeochemii. Zna podstawowe zasady projektowania prac hydrogeologicznych i ich interpretacji.