Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody badań minerałów i skał
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych dyfraktometrii rentgenowskiej, zastosowań i ograniczeń tej metody oraz preparatyki. Potrafi zidentyfikować fazę krystaliczną w próbce monomineralnej oraz rozpoznać skład mineralny skały ilastej metodą DSH
Powiązania z EKK:
  • GG1A_W06
    Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mineralogii, geochemii i petrografii niezbędną do wykonywania opisów minerałów i skał.
  • GG1A_W07
    Zna i rozumie metody badań minerałów i skał niezbędne do ich identyfikacji i charakterystyki.