Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Metody badań minerałów i skał
Efekt kształcenia:
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie.
Powiązania z EKK:
  • GG1A_K01
    Potrafi pracować indywidualnie i w zespole przyjmując w nim różne role i podejmując różne zadania.
  • GG1A_K07
    Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej.