Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody badań minerałów i skał
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych spektroskopii w podczerwieni oraz spektroskopii ramanowskiej, zastosowań i ograniczeń tych metod oraz stosowanej preparatyki. Potrafi zidentyfikować fazy krystaliczne w próbkach monomineralnych przy zastosowaniu tych metod
Powiązania z EKK:
  • GG1A_W06
    Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mineralogii, geochemii i petrografii niezbędną do wykonywania opisów minerałów i skał.
  • GG1A_W07
    Zna i rozumie metody badań minerałów i skał niezbędne do ich identyfikacji i charakterystyki.