Dane EK modułowego:
Kod:
M_U006
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody badań minerałów i skał
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę dotyczącą budowy i zasady działania mikrosondy elektronowej, jej zastosowań i stosowanej w tej metodzie preparatyki. Potrafi przeliczyć wyniki analizy WDS minerału
Powiązania z EKK:
  • GG1A_W06
    Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mineralogii, geochemii i petrografii niezbędną do wykonywania opisów minerałów i skał.
  • GG1A_W07
    Zna i rozumie metody badań minerałów i skał niezbędne do ich identyfikacji i charakterystyki.