Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy multimedialne
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę o metodach przetwarzania obrazu i grafiki komputerowej.
Powiązania z EKK:
  • IT2A_W12
    ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych platform programistycznych i projektowych, potrafi je efektywnie wykorzystać w celu rozwiązania złożonego zadania inżynierskiego
  • IT2A_W16
    ma pogłębioną , podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą metody i techniki używane do programowania oraz sterowania wybranych urządzeń