Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Systemy multimedialne
Efekt kształcenia:
Student ma umiejętność tworzenia podstawowych aplikacji multimedialnych
Powiązania z EKK:
  • IT2A_U11
    potrafi wykorzystać zaawansowane technniki i narzędzia do projektowania wybranych typów systemów informatycznych i ich składników oraz do tworzenia interfejsu użytkownika systemu informatycznego zgodnie z zadaną specyfikacją
  • IT2A_U14
    dla zadanej specyfikacji zadania inżynierskiego potrafi zaproponować sposób ulepszenia i/lub optymalizacji standardowych rozwiązań stosowanych w jego realizacji