Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Systemy multimedialne
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość oddziaływania systemów multimedialnych na społeczeństwo i rozumie odpowiedzialność z tym związaną.
Powiązania z EKK:
  • IT2A_K04
    zauważa i rozumie potrzebę rozwoju technologii internetowych, potrafi ją przekazać w sposób powszechnie zrozumiały
  • IT2A_K05
    rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej w tym jej wpływu na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje