Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geologiczne aspekty form krajobrazu
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie pojęcie form krajobrazowych i ich klasyfikacje
Powiązania z EKK:
  • TR2A_W02
    Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy turystyką i rekreacją, a naukami społecznymi, przyrodniczymi, rolniczymi oraz naukami o zdrowiu i kulturze fizycznej
  • TR2A_W13
    Posiada szczegółową wiedzę o realizacji różnych form ruchu turystycznego