Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geologiczne aspekty form krajobrazu
Efekt kształcenia:
Potrafi wykorzystać w celach turystycznych atrakcyjne formy krajobrazu
Powiązania z EKK:
  • TR2A_U16
    Potrafi wypowiadać się na specjalistyczne tematy zawodowe z zakresu turystyki i rekreacji wykorzystują terminologię stosowaną w zagadnieniach przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i prawnych