Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Geologiczne aspekty form krajobrazu
Efekt kształcenia:
Umie wykorzystać wiedzę o formach krajobrazowych w turystyce
Powiązania z EKK:
  • TR2A_K05
    umie opracować koncepcję i wdrożyć przedsięwzięcie dla turystyki o znacznym zasięgu
  • TR2A_K08
    ma świadomość specjalnych potrzeb związanych z uprawianiem turystyki i rozwojem gospodarki