Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przestrzenne bazy danych
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykonać analizę danych przestrzennych z wykorzystaniem PostGIS, GRASS i QGIS.
Powiązania z EKK:
  • IS1A_U07
    posługuje się programami komputerowymi w realizacji typowych zadań inżynierii środowiska, a w tym arkuszem kalkulacyjnym, programem do analizy statystycznej, programem do wykonania grafiki wektorowej, programem do obróbki grafiki rastrowej
  • IS1A_U09
    potrafi posługiwać się systemami informacji przestrzennej (GIS)