Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ochrona wód powierzchniowych
Efekt kształcenia:
Student zna podstawy prawne służące ocenie stanu jakości wód powierzchniowych
Powiązania z EKK:
  • OS1A_W02
    Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień związanych z ochroną środowiska.
  • OS1A_W22
    Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierii ochrony środowiska.