Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Physical background of energy conversion
Efekt kształcenia:
Students get large knowledge about physical phenomena in energy conversion field
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W06
    ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą ogólne zasady fizyki, wielkości fizyczne, oddziaływania fundamentalne, mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego i falowego, termodynamiki, fizyki statycznej, elektryczności, magnetyzmu i optyki oraz zna zasady przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania