Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Physical background of energy conversion
Efekt kształcenia:
Students could design vacuum installation and simulate characteristics of desired filters using of MolyFlower and Multicalc programs.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U18
    Potrafi wykonać pomiary w laboratorium i w terenie w celu oszacowania dostępnych zasobów energii z ekologicznych i odnawialnych źródeł