Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
Student potrafi pozyskiwać niezbędne do projektu informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać podstawowe uzasadnione wnioski
Powiązania z EKK:
 • EZ1A_W05
  ma wiedze w zakresie matematyki, obejmującą analizę matematyczną, algebrę liniową, geometrię analityczną, statystykę matematyczną oraz rachunek prawdopodobieństwa
 • EZ1A_U03
  Potrafi dokonać poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, stosując podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne
 • EZ1A_U04
  Potrafi posługiwać się regułami ścisłego i logicznego myślenia, wykorzystując poznany aparat matematyczny do opisu i analizy podstawowych procesów przyrodniczych i technicznych, potrafi zastosować wiedze z zakresu probabilistyki do analizy danych doświadczalnych
 • EZ1A_U07
  Ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
 • EZ1A_U09
  Potrafi przygotować w języku polskim i angielskim opracowanie zawierające prezentację wyników z realizowanego zagadnienia oraz opracować niezbędną dokumentację techniczną