Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
Student ma umiejętność opracowania prezentacji o wykowywanym projekcie inżynierskim oraz jej publicznego przestawienia
Powiązania z EKK:
 • EZ1A_W13
  ma elementarną wiedzę na temat zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
 • EZ1A_U12
  Potrafi określić założenia projektowe, konieczne do wykonania lub obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretować uzyskane wyniki
 • EZ1A_U14
  Potrafi czytać ze zrozumieniem i przeprowadzać biegłe konwersacje w języku obcym, w tym także w zakresie studiowanych zagadnień
 • EZ1A_K02
  Potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego przez siebie lub innych zadania