Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania; ma umiejętność samokształcenia
Powiązania z EKK:
 • EZ1A_K01
  Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (poprzez kursy, studia podyplomowe, studia drugiego stopnia), w tym ucząc się samodzielnie i w grupie
 • EZ1A_K03
  Ma świadomość odpowiedzialności za prace własną oraz umiejętność pracy w zespole i gotowość ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
 • EZ1A_K04
  ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, prze-strzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglą-dów i kultur
 • EZ1A_K07
  ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera (specjalisty w zakresie ekologicznych i odnawialnych źródeł energii), w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje