Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
Student opracowując projekt inżynierski myśli i działa przedsiębiorczo oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania
Powiązania z EKK:
 • EZ1A_U03
  Potrafi dokonać poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, stosując podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne
 • EZ1A_K02
  Potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
 • EZ1A_K03
  Ma świadomość odpowiedzialności za prace własną oraz umiejętność pracy w zespole i gotowość ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
 • EZ1A_K07
  ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera (specjalisty w zakresie ekologicznych i odnawialnych źródeł energii), w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje