Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Instalacje fotowoltaiczne
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji fotowoltaicznych typu on-grid i off-grid.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W16
    Ma wiedzę w zakresie technologii pozyskiwania i wykorzystywania energii z ekologicznych źródeł oraz instalacji stosowanych w tym celu
  • EZ1A_W17
    Ma wiedzę na temat podstawowych technik stosowanych do opisywania obiektów i systemów technicznych