Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody GIS w OZE
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę o analizach przestrzennych i analizach atrybutowych
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W09
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, rekultywacji, analityki środowiska