Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody GIS w OZE
Efekt kształcenia:
Student zna strukturę projektu GIS i typy danych wykorzystywanych przez systemy GIS
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
  • IS2A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne