Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Odpady przemysłowe
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę na temat składu jakościowego i ilościowego odpadów przemysłowych powstających w największej ilości.
Powiązania z EKK:
  • IS1A_W07
    ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień ochrony środowiska
  • IS1A_W15
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz gospodarki odpadami
  • IS1A_W17
    ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych, gospodarki odpadami, szczególnie odpadami przemysłowymi oraz inżynierii mineralnej