Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Odpady przemysłowe
Efekt kształcenia:
Student zna zasady gospodarki odpadami przemysłowymi i procesy najczęściej stosowane przy ich wykorzystaniu i unieszkodliwianiu.
Powiązania z EKK:
 • IS1A_W07
  ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień ochrony środowiska
 • IS1A_W15
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz gospodarki odpadami
 • IS1A_W17
  ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych, gospodarki odpadami, szczególnie odpadami przemysłowymi oraz inżynierii mineralnej
 • IS1A_W19
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z takimi dziedzinami, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna, inżynieria zrównoważonego rozwoju, szacowanie ryzyka środowiskowego i zarządzanie nim oraz w dziedzinie zanieczyszczenia i metod ochrony powietrza
 • IS1A_W20
  ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów techniczno-technologicznych stosowanych w takich dziedzinach, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna oraz inżynieria zrównoważonego rozwoju
 • IS1A_W21
  zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu takich dziedzin, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna oraz inżynieria zrównoważonego rozwoju
 • IS1A_W24
  ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania jakością w badaniach, projektach, przedsięwzięciach techniczno-technologicznych oraz innych działaniach związanych z takimi dziedzinami, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna oraz inżynieria zrównoważonego rozwoju