Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Odpady przemysłowe
Efekt kształcenia:
Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne gospodarowania odpadami przemysłowymi.
Powiązania z EKK:
 • IS1A_W07
  ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień ochrony środowiska
 • IS1A_W15
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz gospodarki odpadami
 • IS1A_W17
  ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych, gospodarki odpadami, szczególnie odpadami przemysłowymi oraz inżynierii mineralnej
 • IS1A_W20
  ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów techniczno-technologicznych stosowanych w takich dziedzinach, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna oraz inżynieria zrównoważonego rozwoju